Menangani Cabaran Pendidikan Semasa

Guru

MENDIDIK GENERASI BERAKHLAK MULIA:

APAKAH PERANAN GURU.

 Tanggungjawab mernbentuk generasi berakhlak mulia adalah suatu amanah yang perIu dilaksanakan oleh para pendidik. Bagaimanapun, tanggungjawab ini adalah sesuatu yang berat untuk dipikul, malah ada di kalangan guru menganggapnya suatu beban dalam kerjaya mereka.

 Generasi Berakhlak Mulia di dalam Falsafah Pendidikan

Matlamat pendidikan negara ke arah mewujudkan generasi berakhlak mulia telah dinyatakan dengan jelas di dalam Falsafah Pendidikan Kebangsaan (FPK) dan juga Falsafah Pendidikan Guru (FPG). Falsafah Pendidikan Kebangsaan (Akta Pendidikan, 1996, rns. 11) menyebutkan:

Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah lebih memperkembangkan potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini adalah bertujuan untuk melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan, berketerampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberikan sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga, masyarakat dan negara.

Insan yang seimbang dan harmonis dihuraikan di dalam Falsafah Pendidikan Kebangsaan sepertimana berikut:

… Insan ini juga akan menjadi warganegara Malaysia yang baik. Mereka seharusnya hendaklah memiliki ciri-ciri berikut:

Percaya dan patuh kepada Tuhan, berilmu pengetahuan, berketrampilan, berakhlak. mulia, bertanggungjawab kepada diri, rnasyarakat, agarna, bangsa dan negara. Berbakti dan memberi sumbangan kepada masyarakat, agama, bangsa dan negara dan memiliki sahsiah yang seimbang dan sepadu. (Kementerian Pendidikan Malaysia, 1990, ms. 8-9)

Frasa “warganegara … berakhlak mulia … ” merupakan salah satu ciri utama yang diberi penekanan di dalam Falsafah Pendidikan Kebangsaan. Kementerian Pendidikan Malaysia (1990) (kini Kementerian Pelajaran Malaysia) dengan jelas menyatakan ciri-ciri akhlak mulia iaitu insan yang mempunyai pengetahuan mengenai nilai-nilai baik dan buruk; mempunyai kesedaran terhadap kesan daripada perbuatan baik dan buruk; yakin terhadap nilai murni; mengamalkan perbuatan yang baik; menghindari perlakuan yang buruk; dan menghayati nilai-nilai mulia yang merangkumi nilai-nilai kerohanian, kemanusiaan, dan kewarganegaraan.

Individu yang “memiliki sahsiah seimbang dan sepadu” di dalam Falsafah Pendidikan Kebangsaan antaranya bermatlamat ke arah pembentukan akhlak yang mulia:

menyedari dan menginsafi adanya Pencipta, menyedari dan menginsafi tanggungjawab dan penanggungjawab, menghargai dan mensyukuri pemberian Pencipta, memupuk dan membina disiplin diri serta membentuk akhlak mulia. (Kementerian Pendidikan Malaysia, 1990, ms. 12)

Bagi mencapai cita-cita Falsafah Pendidikan Kebangsaan maka Falsafah Pendidikan Guru telah dibentuk yang antaranya juga bermatlamat ke arah pembentukan akhlak yang mulia:

Guru yang berpekerti mulia, berpandangan progresif dan saintifik, bersedia menjunjung aspirasi negara serta menyanjung warisan kebudayaan negara, menjamin perkembangan individu dan memelihara suatu masyarakat yang bersatu padu, demokratik, progresif dan berdisiplin. (Kementerian Pendidikan Malaysia, 2001, ms. 1)

Oleh itu, adalah jelas bahawa Falsafah Pendidikan Kebangsaan dan Falsafah Pendidikan Guru bermatlamat ke arah pembentukan akhlak mulia, yang juga selaras dengan tuntutan firman Allah dan hadis berikut:

Dan sesungguhnya, kamu (Muhammad saw) benar-benar memiliki akhlak yang agung (Maksud Al-Qur ‘an 68:4)

Ini bermakna, proses pembentukan akhlak generasi muda negara kita masa kini dan generasi masa depan terpikul di atas bahu para pendidik..

Pola-pola Penampilan Akhlak Pelajar Islam Masa Kini

Akhlak dalam tulisan ini bukan sahaja menyentuh aspek zahir yang melibatkan penampilan luaran seseorang individu, malah aspek batin juga, yang ada kaitannya dengan hubungan dalaman/kerohanian seseorang individu dengan Allah sepertimana dijelaskan dalam definisi-definisi akhlak oleh pakar-pakar akhlak sebelum ini. Oleh itu, perbincangan seterusnya akan menampilkan sebahagian daripada pola-pola penampilan akhlak pelajar iaitu:

1) Penampilan luaran (aspek zahir); dan

2) Penampilan dalaman (aspek batin) mereka dengan Allah.

Penampilan akhlak luaran (penampilan luaran) pelajar masa kini sebenamya semakin parah. Seringkali akhbar-akhbar memaparkan berita-berita mengenai keruntuhan akhlak pelajar sekolah, antaranya terlibat dengan gangsterism; pergaduhan melibatkan alatan tajam; dadah/pil ekstasi; ketagihan alkohoI; dan pergaulan bebas di Iuar batasan sehingga kepada kes-kes pelajar yang terlibat dengan pembunuhan di negara ini. Malah, sekarang ini pun salah laku dan juga tindakan ganas yang dilakukan oleh para pelajar masih lagi berleluasa.

Sebenarnya, penampilan akhlak Iuaran yang negatif berpunca daripada akhlak dalaman yang Iangsung tiada hubungan dengan Allah. Apatah lagi, akhlak yang mulia itu sebenarnya berpunca daripada kesucian sifat batin dalaman kerohanian seseorang individu.

Masih ramai lagi pelajar Islam yang tidak menunaikan solat; sangat jarang membaca AI-Qur’ an; dan sejumlah kecil sahaja yang menjadikan AI-Qur’an sebagai panduan hidup mereka. Hanya sejumlah kecil penampilan akhlak yang melibatkan hubungan dengan Allah seperti ibadat solat – walaupun ini tidak diklasifikasikan oleh masyarakat sebagai satu masalah akhlak yang kronik tetapi dari sudut pandangan Islam perkara ini boleh meruntuhkan tiang agama. Oleh kerana itu, dalam Pendidikan Islam, akhlak mulia semestinya melibatkan hubungan dengan Allah; dan paling minima melaksanakan Rukun Islam. Apatah lagi, sekiranya melibatkan salah laku yang lain. Melihat dari perspektif sistem pendidikan di negara kita, timbul persoalan di sini:

Adakah kegagalan pelajar melaksanakan Rukun Islam dan juga terlibat dengan salah laku luaran ada kaitannya dengan kegagalan sistem pendidikan negara dan juga peranan guru di sekolah?

Guru diakui mempunyai pengaruh yang amat besar terutamanya ke atas murid-murid sekolah rendah. Kajian kualitatif yang dilakukan menunjukkan penampilan guru adalah penting dalam membentuk akhlak pelajar.

Berikut adalah sebahagian daripada pandangan pelajar terhadap guru-guru mereka:

1)         Guru hendaklah memiliki sahsiah diri yang sempuma;

2)         Guru tidak patut menampakkan walaupun satu keaiban yang ketara;

3)         Guru hendaklah menjadi contoh terbaik pelajar;

4)         Dari aspek-aspek akhlak dan sahsiah, pelajar menjadikan guru agama di sekolah sebagai contoh idola role model mereka;

Beberapa aspek peranan guru boleh dilihat dalam layanan seorang mentor kepada pelajar-pelajarnya. Kajian ke atas konsep mentor menunjukkan mentor memiliki status berikut, iaitu sebagai:

1)     Seorang yang memiliki status yang agak tinggi dan sedia memberikan bimbingan sepenuhnya;

2)     Tokoh pemindah yang berperanan untuk perkembangan seseorang iaitu gabungan peranan ibu bapa dan rakan sebaya;

3)     Model contoh dan penasihat kepada pelajar;

4)     Bertindak sebagai pembimbing,jurulatih, tutor dan pendorong pelajar;

5)     Bersifat murah hati, ikhlas, penyayang, mengambil berat orang lain, pendengar yang baik dan mencurahkan rasa hati;

6)     Bersifat sentiasa menerima dan bertanggungjawab;

7)     Berkongsi impian dengan anak didik dan membina persepsi kendiri yang ceria; dan

8)     Orang yang sangat berpengaruh terhadap anak didiknya.

Advertisements

Tinggalkan Jawapan

Masukkan butiran anda dibawah atau klik ikon untuk log masuk akaun:

WordPress.com Logo

Anda sedang menulis komen melalui akaun WordPress.com anda. Log Out /  Tukar )

Google+ photo

Anda sedang menulis komen melalui akaun Google+ anda. Log Out /  Tukar )

Twitter picture

Anda sedang menulis komen melalui akaun Twitter anda. Log Out /  Tukar )

Facebook photo

Anda sedang menulis komen melalui akaun Facebook anda. Log Out /  Tukar )

w

Connecting to %s

Gumpalan Label

%d bloggers like this: